loading

Tvárová gymnastika – ako omladzovať tvár?

Tvárová gymnastika a jej cviky na omladzovanie tváre je prirodzenou metódou na odstránenie vrások z tváre. Prirodzená metóda znamená vždy najlacnejšiu, najkratšiu a najúčinnejšiu cestu pri riešení každého problému.

Na odstránenie vrások, dvojitej brady, kruhov pod očami alebo vrásky hnevu poznáme aj ďalšiu možnosť a to sú kozmetické prípravky vo forme hydratačných krémov, sér s využitím lekárskych poznatkov. Nevýhodou je, že účinky týchto prostriedkov sú len dočasné a používajú sa až po objavení vrások neskoro.

Pravidelné fyzické zaťaženie tela má za následok pevné vyšportované telo plné sily a energie.  Telo sa vytvaruje človek získa aj peknú postavu. Tento príklad je aktuálny aj pre cviky tvárovej gymnastiky, kde sa precvičuje svalstvo tváre, zabraňuje sa tvorbe vrások a už vzniknuté vrásky sa odstránia. Také cvičenia sú dnes populárne, pomerne lacné a stále sa rozširujú. Podrobnejšie o cvikoch tvárovej gymnastiky sa dozviete tu. Vďaka preventívnym účinkov týchto cvikov môžeme konštatovať, že na naše kurzy môžu chodiť všetky vekové kategórie žien aj mužov.

Tvárová gymnastika – čo pod ňou rozumieme?

Tvárová gymnastika alebo tvárové cvičenie  je cielená činnosť na sťahovanie a uvoľňovanie svalov tváre. Toto cvičenie vzniklo dá sa povedať náhodou s využitím rehabilitačných cvikov, ktoré boli použité pri pacientoch s ochrnutím tváre. Ponúkame taktiež kurzy tvárovej gymnastiky.

S mimikou v podvedomí každý človek pracuje, hýbe sa. Také sú jednostranné pohyby pri mračení alebo smiechu a následkom sú postupne vytvorené vrásky. V tomto prípade hovoríme o necielenej činnosti.

Pri cvičení cvikov tvárovej gymnastiky dochádza k precvičovaniu celého svalstva tváre. dôsledkom toho je lepšie prekrvenie buniek svalstva a pokožky, vyšší príjem živín a kyslíka, zrýchli sa aj metabolizmus v bunkách. Dôsledkom tohto procesu dochádza k rýchlejšiemu obnoveniu buniek pokožky aj svalstva a vrásky sa nám budú pomalšie objavovať. Napriek jedinečným účinkom cvikov musíme povedať, že prirodzené starnutie sa nedá zastaviť, len spomaliť.

Tvárová gymnastika a jej cviky sú účinné, keď ich cvičíme pravidelne každý deň pod vedením školených trénerov a neskoršie aj podľa spracovaného individuálneho plánu. Dúfame, že cviky tvárového cvičenia a ich možnosti proti vráskam vás zaujali.